طریقه دل بردن پسرا

وقتي در صف شير مردم جايشان را به شما نمي دهند؟ وقتي کرايه تاکسي را ميدهيد راننده نمي گويد قابلي نداره؟ وقتي لبخند مي زنيد بچه هاي کوچيک ازترس قيافه شماگريه مي کنند ؟ وقتي راه ميرويد بهتر است که راه نرويد؟ آياوقتي به زيبايي فکر مي کنيد همان زماني است که به خودتان فکر نمي کنيد؟اگر مي خواهيد وقتي قدم بر ميزنيد مردان کف بر شوند، اگر مي خواهيد وقتيپلک ميزنيد مردان در خاک و خون غوطه ور شوند، اگر مي خواهيد وقتي با آنهاصحبت مي کنيد خود را تکه تکه کنند، اگر مي خواهيد وقتي به آنها لبخندميزنيد از کت خود يه چرخ گوشت در آورند و خود را چرخ کنند به موارد ريزتوجه کنيد:حالا به نکات زير بي زحمت کمي دقت کنين تا شايد فرجي بشه
در باب اداي جملات:

در اداي جملات و واژه ها دقت خاصي مبذول فرماييد. به طور مثال اول هر جمله از واژه( آخي ) استفاده کنيد.
حتي المقدور واژه هاي پاياني جمله را کمي بيشتر از حد معمول بکشيد به طور مثال:(فردا مي بينم………… ……… .ت)
اشوه فراموش نشه هااا
اسعي کنيد ريتم پلک زدنتان را با ميزان هجاهاي جمله تان هماهنگ کنيد مثلا در جمله”من به فلان چيز علاقه دارم” براي ”من” يک پلک و براي ”به فلان چيز علاقه دارم” ?عدد پلک بزنيد.لطفا امتحان کردنو بزارين واسه بعد بزارين ادامه درسو بدم


در باب خوردن غذا:
در حين خوردن بايستي بسيار جلب توجه کنيد براي اين کار جسم خوردني را ازانتها با دو انگشت اشاره و شست گرفته و پيش از فرو بردن کامل در دهان جسمر با لبها بازي دهيد(ميدونم نميتوني جلوي شيکمتو بگيري و ميخواي همشو يهجا بزاري دهنت حالا اين دفه رو کم کم بخور)
غذا را به نحوي بجويد که لبها به طور يکي در ميان غنچه گردد.

در باب راه رفتن:
سعي کنيد تق تق پاشنه کفشتان به گونه اي تنظيم گردد که يک ملودي عاشقانه را براي مخاطب تداعي کند.
هيچگاه فاصله مابين قدمهايتان از دو سانتيمتر تجاوز نکند هر جند عجله داشته باشيد.

در باب لبخند زدن:
آداب لبخند زدن بستگي به مستقيمي به وضعيت دندانهايتان دارد اگردندانهايتان کج و معوج، لک لک، فاصله دار و داراي ساير نا هنجاريهاداريد(که متاسفنه يا خوشبختانه اکسر خانوما همين وضو دارن)
…….. تبسمي کفايت ميکند
اگر دندان کناري خود را طلا کرده ايد از همان طرف بخنديد
اگر اصولا دنداني در کار نيست به گونه اي چشمان را خمار کنيد که کار لبخند را ميکند

در باب ورود به کلاس:
هنگامي وارد کلاس شويد که حداقل يک ربع ساعت از شروع آن گذشته و همه دانشجويان سر کلاس حاضر باشند.به قول خودتون هر جا دير بري کلاس دارهموقع نشستن دورترين و سختترين صندلي را براي نشستن تا حسابي رسيدن به صندلي مورد نظر طول بکشد سپس ده دقيقه وقت به جمع و جور کردن مانتو اختصاص بديد بهتر است هنگام ورود به کلاس کاور گيتاري (ولي خالي) روي دوشتان حمل شود
خوب ديگه حالا بعد از اندک ماهي دل اوون پسر رو بردي و فرداش بهتون پيشنهاد خواستگاري ميده
خانمهاي محترم تمامي مطالب جنبه ي طنز داره و هر چند ميدونم جنبه بسيار بالاست ولي ديگه عادتي شده هر دفعه بايد بگم که بعدش نفرين(کاش نفرين ناسزا ميدن بعضيا)نباشه